Hellenthal Studios (Noordscope) stelt films beschikbaar voor educatie en doet dit in samenwerking met aangesloten partners in het onderwijs en sociale domein. De producent fungeert hierin als aanspreekpunt, inventariseert de behoefte vanuit scholen en faciliteert de film. Bij de films wordt lesmateriaal aangeboden voor het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Voor elke school kan indien gewenst ook een pakket op maat worden geleverd bijvoorbeeld in geval van een themaweek, schoolactiviteit of een gastles rondom de film.